Condicions de reserva i política de cancel·lació

RESERVES

Al reservar a través de la plataforma de reserves del Camping Etxarri, estan disponibles les següents tarifes: Tarifa Flexible, Early booker, Millor tarifa disponible i Superflexible.
 

Tarifa Flexible: Tarifa disponible fins a 16 dies abans de l’arribada. 

És una tarifa amb condicions especials de cancel·lació i prepagament. Els clients que triïn aquesta tarifa es beneficiaran d’un període de cancel·lació gratuït fins a 15 dies abans de l’arribada sense haver de desemborsar res en el moment de la reserva. La reserva realitzada continua sent una sol·licitud provisional fins a 15 dies abans del check in. En aquest moment, es genera un càrrec a la targeta donada pel client pel 35% sobre el total de l’estada. El 65% restant es farà el càrrec 24 hores abans de l’arribada. Si el client no realitza el pagament dins del període estipulat, la reserva serà cancel·lada automàticament. El client està degudament informat de tots els procediments a través dels canals de contacte proveïts en la plataforma de reserva.

Si la cancel·lació és amb menys de 15 dies abans de l’arribada, serà cobrada un 35% de l’import del total de l’estada en reserves de temporada alta (Setmana Santa (28,29 i 30/03/2024 i del 21/06/2024 – 15/09/2024). El cas de temporada baixa (resta de l’any) si la cancel·lació és amb menys de 15 dies abans de l’arribada, serà cobrada la primera nit.

En el cas de no aparèixer abans de les 00.00 de la nit del dia de la reserva sense haver comunicat el retard en el check in, el càmping es quedarà la totalitat de la quantia cobrat sense que existeixi dret per part del client a exigir la seva devolució. El càmping es reserva llavors el dret a tornar a oferir l’allotjament per al seu lloguer des de l’endemà. Durant l’estada no es fa la devolució de les nits restants en cas de modificació o sortida anticipada.

Tarifa Early booker. Tarifa disponible fins a 45 dies abans de l’arribada.  

Temporada Alta: (Setmana Santa (28,29 i 30/03/2024 i del 21/06/2024 – 15/09/2024) 

Tarifa Flexible 15 dies: Cancel·lació sense despeses fins a 15 dies abans de la data d’arribada. La cancel·lació amb menys de 15 dies abans de l’arribada, serà cobrada un 40% de l’import del total de l’estada.

15 dies abans de l’arribada, En aquest moment, es genera un càrrec a la targeta donada pel client pel 35% sobre el total de l’estada. El 65% restant es farà el càrrec 24 hores abans de l’arribada. Si el client no realitza el pagament dins del període estipulat, la reserva serà cancel·lada automàticament. El client està degudament informat de tots els procediments a través dels canals de contacte proveïts en la plataforma de reserva.

En el cas de no aparèixer abans de les 00.00 de la nit del dia de la reserva sense haver comunicat el retard en el check in, el càmping es quedarà la totalitat de la quantia cobrat sense que existeixi dret per part del client a exigir la seva devolució. El càmping es reserva llavors el dret a tornar a oferir l’allotjament per al seu lloguer des de l’endemà. Durant l’estada no es fa la devolució de les nits restants en cas de modificació o sortida anticipada.

Temporada Baixa: Resta de l’any

Tarifa Flexible 45 dies: Cancel·lació sense despeses fins a 15 dies abans de la data d’arribada. La cancel·lació amb menys de 15 dies abans de l’arribada serà cobrada la primera nit.

En el cas de no aparèixer abans de les 00.00 de la nit del dia de la reserva sense haver comunicat el retard en el check in, el càmping es quedarà la totalitat de la quantia cobrat sense que existeixi dret per part del client a exigir la seva devolució. El càmping es reserva llavors el dret a tornar a oferir l’allotjament per al seu lloguer des de l’endemà. Durant l’estada no es fa la devolució de les nits restants en cas de modificació o sortida anticipada.

Millor tarifa disponible:

El 100% del total de l’import es cobrarà en el moment de la reserva. En cas de cancel·lació o modificació no s’efectuarà cap reemborsament

Tarifa Super flexible:

Tarifa Flexible 72h: Cancel·lació sense despeses fins a 3 dies abans de la data d’arribada. Menys de 72 hores abans de l’arribada, serà cobrada la primera nit.

Resum de les tarifes disponibles:

Tarifa

Pre-pagament

Costos de Cancel·lació

Tarifa flexible

No es cobra res en el moment de la reserva. Cancel·lació gratuïta fins a 15 dies.
 
Sense costos fins a 15 dies abans. A partir d’aquest dia, es cobrarà el que és la penalització. Temporada alta el 35% de l’import de la reserva i en temporada baixa l’import 1 nit. L’import restant, es pagaria 24h abans de l’arribada.
 

Early booker

No se cobra nada en el momento de la reserva. 15 días antes se cobraría lo que es la penalización. Temporada alta el 40% del importe de la reserva y en temporada baja el importe 1 noche. El importe restante, se pagaría 24h antes de la llegada.

Sense costos fins a 15 dies abans. A partir d’aquest dia, es cobrarà el que és la penalització. Temporada alta el 35% de l’import de la reserva i en temporada baixa l’import 1 nit. L’import restant, es pagaria 24h abans de l’arribada.
 

Mejor tarifa disponible:

Es cobra el 100% en el moment de la reserva.

No reembolsable

Super flexible:

3 días abans del check in es fa el 100% del cobrament 

No reembolsable

Les reserves d’allotjament per a temporada alta o períodes especials estan subjectes a sojorn mínim que poden variar des de 3 (tres) nits a 7 (set) amb excepcions degudament identificades en la plataforma de reserva.

Les condicions / descomptes promocionals estan subjectes a confirmació de disponibilitat i no són transferibles a tercers. Per a aprofitar unes certes promocions / descomptes, se li sol·licita al client que ingressi un codi promocional. Les promocions no són acumulables entre si.

A la nostra web oferim el millor preu garantit. Això significa que si trobes el nostre allotjament més barat en una altra web igualem el preu. Per a igualar el preu, la reserva ha de ser per al mateix allotjament i tipus d’allotjament, per a la mateixa data d’entrada i sortida i tenir les mateixes condicions i polítiques de cancel·lació. Simplement igualem el preu de les ofertes actuals. D’aquesta manera, hauràs de facilitar-nos l’enllaç a l’altra oferta amb el millor preu i ha d’estar en línia i disponible quan procedim a la seva verificació.

En reservar l’allotjament, s’aplica el preu per l’ocupació màxima de llits disponibles en l’allotjament.

Tots els allotjaments estan equipats amb utensilis de cuina. Els bressols són opcionals i han de sol·licitar-se en el moment de la reserva (subjecte a disponibilitat). Les tovalloles i la roba de llit estan incloses en el preu. Els llits estan fets en l’arribada.

Les reserves només vinculen al càmping, si aquest les ha acceptat, la qual cosa és lliure de fer o no fer, en funció de la disponibilitat, i de manera general, de totes les circumstàncies que puguin perjudicar l’execució de la reserva efectuada. El càmping proposa estades de caràcter familiar, en el sentit tradicional, per la qual cosa els allotjaments estan especialment dissenyats a aquest efecte. El càmping es reserva el dret a no acceptar les reserves que fossin contràries a aquest principi, o que intentessin desvirtuar-lo.

La reserva d’una parcel·la o un allotjament (bungalow, cottage, mobile homes, botigues, etc) es realitza a títol estrictament personal. En cap cas es pot subalquilar ni cedir la reserva sense el previ consentiment del càmping.

Els menors han d’anar sempre acompanyats dels seus pares o dels seus tutors legals.

Parcel·les

El preu bàsic inclou 2 persones més caravana+cotxe o autocaravana + electricitat, l’accés als lavabos i a les infraestructures del càmping.
 

Allotjaments

Els allotjaments estan totalment equipats. El preu bàsic és de 2 fins a màxim 6 places segons el tipus d’allotjament i de càmping.

El càmping es reserven el dret a denegar l’accés al càmping a grups o famílies que es presentin amb un nombre de membres superior a la capacitat de l’allotjament llogat.

CANCEL·LACIÓ I MODIFICACIONS

 1. Modificació de la reserva

El client podrà sol·licitar canvis en la seva estada en el mateix càmping (dates, tipus d’allotjament) mitjançant sol·licitud per escrit al càmping (correu electrònic info@campingetxarri.com), quedant la mateixa subjecta a la disponibilitat i les possibilitats, així com l’aplicació de recàrrecs en el cas que les noves dates tinguin preus més alts que els prèviament sol·licitats. No s’acceptarà cap ajornament de l’estada a la temporada següent. En absència de canvis, el client haurà d’efectuar la seva estada d’acord amb les condicions inicials de la reserva.

 • Es donarà resposta a tota petició d’ampliació de la durada de l’estada en funció de la disponibilitat i les tarifes en vigor.
 • Tota sol·licitud de reducció de la durada de l’estada es considerarà una cancel·lació parcial de la mateixa i se sotmetrà a les modalitats de cancel·lació i interrupció d’estada.
   
 1. Prestacions no utilitzades

En cas d’estada interrompuda o abreujada a causa d’una de les raons següents: 

 • Tancament de les fronteres per decisió administrativa
 • Tancament administratiu del càmping
 • Limitació dels desplaçaments per decisió administrativa a un nombre de quilòmetres que no permeti accedir al càmping

El càmping procedirà a emetre un bo per l’import corresponent a les nits no consumides que tindrà una validesa de dos anys. En cas que el client rebutgi aquest bo, li serà reemborsat, prèvia sol·licitud, l’import corresponent prèvia deducció del cost de l’assegurança de cancel·lació en cas que aquest hagi estat contractat.

A excepció de les raons anteriorment esmentades, no podran donar peu a reemborsament ni a bo cap estada interrompuda o abreujada (arribada tardana, sortida anticipada) per part del client així com per motius meteorològics
 
 1. Cancel·lació per culpa del càmping 
En cas de cancel·lació per culpa de càmping, excepte en cas de força major, es reemborsaran tots els imports abonats en concepte de reserva.  No obstant això, aquesta cancel·lació no podrà donar lloc al pagament de danys i perjudicis.
 1. Cancel·lació causada pel client 

En cas de cancel·lació causada pel client, excepte en els casos de força major, les condicions de cancel·lació i reemborsament seran les següents.

Tota sol·licitud de cancel·lació haurà de ser obligatòriament comunicada per email a info@campingetxarri.com. No es tindran en compte les cancel·lacions comunicades per telèfon. Tota cancel·lació implica la rescissió de la reserva i el càmping es reserva el dret a tornar a oferir l’allotjament per al seu lloguer. 

En cas de cancel·lació per part del client, per una de les raons següents (impedint el sojorn):
 • Tancament de les fronteres per decisió administrativa
 • Tancament administratiu del càmping
 • Limitació dels desplaçaments per decisió administrativa a un nombre de quilòmetres que no permeti accedir al càmping

El càmping procedirà a emetre un bo per un import corresponent a la totalitat de les sumes desemborsades que tindrà una validesa de dos anys. En cas de rebuig del bo per part del client, li serà reemborsat, prèvia sol·licitud, l’import corresponent.

Cancel·lació per qualsevol altre motiu: Depederá de la tarifa selecionada pel client ja que cada tarifa té les seves condicions de cancel·lació anteriorment recollida.
 

RESERVA DE GRUP

Es considera reserva de grup qualsevol reserva de més de 4 allotjaments realitzada per una sola persona física o per diverses persones físiques que es coneguin entre elles, que facin el mateix trajecte per idèntics motius i l’estada dels quals estigui prevista durant les mateixes dates en el mateix càmping.

L’oferta d’allotjaments proposats en el lloc web comercial del càmping es dirigeix exclusivament als clients individuals.

Per a sol·licitar una reserva de grup, sempre haurà de contactar-se el càmping per telèfon al telèfon +34 948460537 o per correu electrònic info@campingetxarri.com. El càmping es reserva el dret d’examinar la sol·licitud de reserva abans de la seva acceptació o rebuig.

TARIFES I IMPOST MUNICIPAL D’ESTADA

Els preus indicats són vàlids per a la temporada 2024. Corresponen a una nit i s’entenen en euros, IVA inclòs.

L’import de la taxa turística d’estada varia segons la comunitat autònoma, si aquest existís.

Les tarifes podran ser objecte de modificacions durant la temporada.

L’ESTADA

 1. Arribada
Allotjaments: el dia de l’arribada al càmping, serà rebut a partir de les 16.00 h, i en lliurar-li les claus de l’allotjament, se li podrà demanar una fiança.
 1. Durant l’estada
És responsabilitat del client vigilar els seus objectes personals (bicicletes, etc.). El càmping declina tot tipus de responsabilitat en cas d’incident relacionat amb la responsabilitat civil del client. La propietat no es fa responsable per la perduda, robatori, extraviament o trencament de qualsevol article personal Tots els clients han d’acceptar el que es disposa pel reglament intern. Cada client titular de l’allotjament és responsable de les molèsties i perjudicis causats per les persones que acampen amb ell o venen al càmping a visitar-li.
 
 1. Sortida

Allotjaments: el dia de la sortida indicada en el contracte, l’allotjament haurà de deixar-se lliure abans de les 11 del matí i haurà de lliurar-se en perfecte estat de neteja, podent verificar-se l’inventari, sent a càrrec de l’acampador tots els objectes trencats o deteriorats, així com la reparació de les infraestructures, si fos necessari. En el cas d’haver demanat una fiança, es retornarà al final de l’estada descomptant les indemnitzacions pertinents, amb factures justificatives, pels possibles desperfectes constatats en la verificació realitzada a la sortida. La retenció de la fiança no exclou un rescabalament addicional en cas que les despeses fossin superiors a l’import de la fiança.

Allotjaments: en cas que en el moment de la sortida l’allotjament no hagués estat netejat, es demanarà un suplement de neteja mínim de 95 € IVA inc. (veure la pàg. “Tarifes” del càmping).

En cas de sortir fora d’hora, es podrà facturar un dia addicional segons el preu vigent de la nit.

ANIMALS

S’admeten animals en el càmping mitjançant el pagament d’un suplement en el moment de la reserva. Quan s’autoritzi la seva entrada, hauran d’anar sempre lligats. Estan prohibits en els voltants de les piscines, a les botigues d’alimentació i en els edificis. El carnet de vacunació de gossos i gats haurà d’estar al dia.

DRETS D’IMATGE

Vostè autoritza el càmping, així com a qualsevol altra persona designada pel càmping, perquè li fotografiï, gravi o film durant la seva estada en el càmping i exploti aquestes imatges, sons, vídeos i gravacions en qualsevol suport (especialment en els llocs o pàgines d’Internet dl càmping, la qual cosa inclou Facebook i Instagram, en els suports de presentació i promoció del càmping i les guies de viatge o turístiques). Aquest consentiment concerneix tant la seva persona com a totes les persones que s’allotgin amb vostè. L’únic objectiu del mateix és garantir la promoció i animació dels establiments i la xarxa del càmping i en cap cas podrà soscavar la seva reputació. Aquest consentiment es presta de manera gratuïta, per a tots els països i per a un període de cinc anys de durada.
 

LITIGIS

Tota reclamació eventual relativa a la no conformitat de les prestacions respecte als compromisos contractuals podrà comunicar-se per correu ordinari o electrònic al gerent del càmping.

MEDIACIÓ

Si no queda satisfet amb la resposta obtinguda, podrà remetre’s al Centre de Mediació de la comunitat autònoma d’on se situï el càmping, transcorregut un període d’un mes des del va enviar del seu correu postal o electrònic. 

RESPONSABILITAT DEL CÀMPING

El càmping malda per garantir l’actualització de tota la informació publicada en el lloc web del càmping i, de manera particular, les fotografies de presentació, les qualificacions, les activitats, l’oci, així com els serveis i les dates d’obertura. No obstant això, pel fet que part d’aquesta informació a vegades són projectes, les fotos són dels fabricants dels propis allotjaments… les fotos i informació de la web no és contractual. Per tant, el càmping només tindrà una obligació d’aportació de mitjans.

Per a qualsevol pregunta, precisió o sol·licitud d’informació addicional, no dubti a contactar amb el càmping.