avís legal

 1. Informació legal i acceptació 
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa. El present portal d’internet es posa al servei dels usuaris per l’entitat, les dades identificatives de la qual són
 

Denominació Social:

Hospium10, S.L   (en adelante Camping Etxarri)

C.I.F.:

B-47785621

Domicili Social:

Camino de Pollos 8, 47100 Tordesillas (Valladolid)

Telèfon

951204313

Email:

info@campingetxarri.com

Dades registrals:

Registro Mercantil de VALLADOLID T 1546 , F 142, S 8, H VA 30154, I/A 1 (22.10.18)

 

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest lloc web, d’ara endavant “el lloc web”. L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi a aquest, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, l”Usuari’) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al Portal o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients de Càmping Etxarri S.L, poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si és el cas, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

 

 1. Propietat intel·lectual e industrial 

Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Camping Etxarri, S.L és titular o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu web, així com dels elements continguts en aquesta. Per això, queda expressament prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Termes i Condicions.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Camping Etxarri, S.L ja sigui per propietat industrial o intel·lectual, sense que pugui entendre’s que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de Camping Etxarri, S.L són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Solament apareixen en la web de Camping Etxarri, S.L a l’efecte de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

 1. Condicions d’us del portal 

3.1 General

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà enfront de Camping Etxarri, S.L o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesius de béns o interessos de Camping Etxarri, S.L o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de Camping Etxarri, S.L o de tercers.

3.2 Continguts 

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que si és el cas poguessin ser aplicable de conformitat amb el que es disposa en la clàusula 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir-se de:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per Camping Etxarri, S.L o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.
 • Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.
 • Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que Camping Etxarri, S.L posi a la disposició dels Usuaris.
   

3.3 Introducció d’enllaços al portal

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Portal haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

 • L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap manera (en línia links, còpia dels textos, gràfics, etc).
 • Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de Camping Etxarri, S.L o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.
 • No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Camping Etxarri, S.L, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.
 • En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situï l’enllaç que Camping Etxarri, S.L ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
 • Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de Camping Etxarri, S.L dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per Camping Etxarri, S.L i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la forma establerta en aquesta clàusula.
 • La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que Camping Etxarri, S.L subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de Camping Etxarri, S.L en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.
 1. Exclusió de responsabilitat

4.1 De la Informació

Camping Etxarri, S.L no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Portal.

4.2 De la qualitat al servei 

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de Camping Etxarri, S.L de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.                                                                                                                 
Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Camping Etxarri, S.L no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

4.3 De la disponibilitat al Servei 

L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Camping Etxarri, S.L Per consegüent, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

Camping Etxarri, S.L no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4.4 Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal 

El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, ‘Llocs Enllaçats’). En aquests casos, Camping Etxarri, S.L actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l’hi a Camping Etxarri, S.L d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de Camping Etxarri, S.L amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Camping Etxarri, S.L no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a Camping Etxarri, S.L.

 1. Protecció de dades
Pot consultar la nostra política de Protecció de Dades per a conèixer l’ús que fem de les seves dades personals.
 1. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit e inadequat

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tinguessin coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb Camping Etxarri, S.L indicant els següents extrems:

 1. Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
 2. Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;
 3. En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant.
 4. Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si és el cas, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;
 5. Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de Camping Etxarri, S.L de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si és el cas, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant.

 1. Notificacions
Totes les notificacions i comunicacions realitzades per les parts seran vàlides de conformitat amb els mitjans admesos en Dret. Les relatives al present Portal es consideraran eficaços, amb caràcter general, si es realitzen a través del propi Portal.
 
 1. Modificacions

Camping Etxarri, S.L es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats.

D’altra banda, els presents termes i condicions podran canviar en qualsevol moment. Les modificacions entraran en vigor des del moment de la seva publicació.

 1. Xarxes Socials
Camping Etxarri, S.L és present en diverses xarxes socials i plataformes, per tant, quan s’accedeix a qualsevol d’aquestes o altres xarxes, caldrà tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, en les quals, Camping Etxarri, S.L no intervé.
 
 1. Legislació
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola sempre que la Llei aplicable permeti la renúncia al fur legal establert, es designa com a fur per a dirimir possibles disputes, els jutjats de Tarragona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.